Taşeron şöföre yapılan haksızlıkla ilgili basın açıklaması

By 11 Ocak 2019 Arşiv

Sevgili basın emekçisi.

Güzel ülkemizde gün geçmiyor ki, yeni bir adaletsizlik yaşanmasın, insanlar adalet kavramından bu kadar uzaklaşmasın.

Toplumun her kesimine yerleşen ve devletin tüm kurumlarında da kök salan bu adaletsizlik özellikle taşeron kadrolarını birbirinden ayırmış, ‘Bizim taşeronumuz sizin taşeronunuz’ şeklinde bir ayrımcılığa gidilmiştir. Sözüm ona taşeronu tamamen kaldıran bir sistem getireceklerini vaat edenler, şimdi hak eden taşeron işçisine yine hak ettiği kadroyu bin bir bahaneyle vermiyor, işçileri dolambaçlı yollara sürüklüyorlar.

Bilindiği üzere; 24 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe konulan taşeron kanununda; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı, “yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder” denilerek pek çok taşeron işçiye kadro yolu kapatılmıştır. Kadroya giremeyen taşeron işçisine ‘Sen yüzde 70 dilimine giriyorsun kadroya geçemezsin’ diyenler iş kendi personeline gelince gerekli iltimasların hepsini geçmektedir.

Son olarak; 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de Başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için yapılan özel düzenleme buna en güzel örnektir.

Söz konusu KHK’ya göre; 4 Aralık 2017 itibariyle Başbakanlık’ta şoför olarak çalışan personel sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılacak ve Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanacaklar. Yani uzun sözün kısası, yapılan bu düzenlemeyle, yüzde 70 işçilik maliyetine takılan Başbakanlık’taki taşeron şoförler kadroya geçirilmiştir.

Elbette Başbakanlık’ta çalışan şoförlerin kadroya geçirilmesi, onların da taşeron belasından kurtulması olumlu bir gelişmedir. Ancak bu taşeron belasından sadece Devletin belli kurumları yerine tüm yurt sathında kurtulunması gerekmektedir.

Kamu kurumlarında çalışan pek çok şoför kullandıkları makam araçlarından daha az değer görmektedir. Müdürleri başkanları, devlet büyüklerini yağmur, çamur, demeden taşıyan insanlar ülkeyi örümcek ağı gibi saran taşeronun ağır şartları altında, bir güvenceleri olmadan insan üstü gayretle çalışmaya devam etmektedir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, “İnsanlar sözleşmelerinde yazana göre değil, yaptıkları işe göre değerlendirilmelidir”

Taşeron işçiler arasında yaşanan ve sürekli artmaya devam eden bu adaletsizlik bir an önce giderilmeli ve hiçbir kuruma iltimas geçilmeden tüm taşeron işçileri kadroya alınmalıdır. Bu, çalışanların en büyük hakkıdır ve bu hak alınana kadar mücadelemiz artarak devam edecektir.

Saygılarımla.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

CHP Kocaeli Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi