İZMİT’TE MECLİS TOPLANIYOR

By 6 Mayıs 2019 Haberler

İzmit Belediye meclisi 7 Mayıs Salı günü toplanacak.

Belsa 9. katta saat 15.00 de Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında toplanacak meclis 13 gündem maddesini görüşecek.

Yeni dönemin 2. meclis toplantısında Marmara Belediyeler Birliği’nde İzmit Belediyesi’ni temsil etmek üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2018 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi,  İzmit Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde kent temizliğinin gerçekleştirilmesi için muhtelif iş makinalarının ve temizlik hizmet araçlarının çalıştırılması hizmet işi ihalesinin yapılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısı, 5393 sayılı yasanın 49. maddesinin 7. fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile Belediye Meclis üyelerinin huzur hakları ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu görüşülerek karara bağlanacak.