Hürriyet’in verdiği teklifle kadroya geçemeyen taşeron kalmayacak

By 11 Ocak 2019 Arşiv

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, kadroya geçemeyen taşeron işçileri kapsayan kanun teklifini meclise sundu

TBMM Başkanlık Divanı katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet kamuda taşeron işçi statüsünde çalışan tüm işçilerin kadroya alınması hususunda hazırladığı kanun teklifini meclise sundu. Kanun teklifi yasalaşırsa, kamuda kadroya geçemeyen taşeron işçisi kalmayacak.

TAŞERON İŞÇİSİNİ KANDIRDILAR

CHP Milletvekili Hürriyet konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir milyona yakın işçinin sürekli kadro verilmesi yönünde düzenleme yapıldığını, ancak yüzbinlerce taşeron işçisinin yaşadığı mağduriyetin devam ettiğini iletti. Hürriyet açıklamasında; “Anayasa’ya, hukukun temel ilkelerine ve sosyal diyalog anlayışına aykırı olarak hazırlanan 696 sayılı KHK, taşeron işçilerin kadro sorununu çözmemiştir. Bu kararname yeni sorunlar, eşitsizlikler, adaletsizlikler ve haksızlıklar yaşanmaktadır. Bu düzenleme ile KİT’ler, özel bütçeli kuruluşlar, sosyal tesisler, yapım ihaleleri, danışmanlık, çağrı merkezi ve hastane bilgi yönetim sistemi ihalelerinde çalıştırılan taşeron işçiler tamamen dışarıda bırakılmıştır” dedi.

KADRO YOLU AÇILACAK

‘Yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluşması’ koşulu nedeniyle taşeron işçiler kadro dışı kaldığını da ifade eden CHP Milletvekili Hürriyet, 4 Aralık 2017 tarihinde çalışıyor olması şartı sebebiyle de işten çıkarılmış ya da ihalesi sona ermiş taşeron işçilerin kadro alamadığını aktardı. Kanun teklifinde bu sebeplerle kadroya geçemeyen taşeron işçisinin sorunlarının çözüldüğü ifade eden Hürriyet, “Verdiğimiz kanun teklifi ile icradaki alacaklarından vazgeçmeyen ve geçmişe yönelik haklarından da feragat etmeyen taşeron işçilerin herhangi bir belgeyi ibraz etme yükümlülüğünü ortadan kaldırıyoruz.Ayrıca bazı suçlardan hüküm giydiği için yerel yönetimlerde ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde çalışan taşeron işçiler için kadro yolu tamamen açılacaktır.

KADROSUZ İŞÇİ KALMAYACAK

Kanun teklifi yasalaşırsa; sürekli işçi kadrolarına alınmayan yüzde 70 mağdurları ve 4 Aralık mağdurları ile KİT’ler, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılan taşeron işçiler, eski mahkumların, davalarından ve alacaklarından feragat etmedikleri için kadroya dahi başvuramayan taşeron işçiler kadroya geçecek.