08-03-2016 Tarihli Basın Açıklaması

CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlallerini İnceleme ve İzleme Komisyonu Başkanı PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Komisyon Üyeleri Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklama:

8 MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

Bugün, kadın emeğinin taçlandırıldığı, tüm dünyada kadınların eşitlik ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.Mücadele ve kararlılık günü olan 8 Mart’a bu yıl da her gün kadınları kör şiddete kurban veren, kadının eğitimde, sağlıkta, siyasette, istihdamda, toplumsal yaşamda eşit olmadığı, yaşam hakkının yok sayıldığı, çocuk evliliklerinde ön sıralarda yer aldığı bir ülke ikliminde giriyoruz. Kendisine biçilmiş tüm rollerin üstesinden başarıyla gelen, çağdaşlaşmanın öncüsü olan kadınlar hak ettiği değeri görememekte, toplumsal hayatta ikinci plana itilmekte, şiddet görmekte ve katledilmektedir.Kadınlar her an ölümle yüz yüze, korunmadan uzak, yaşam ve ölüm arasında bir hayat sürmeye çalışmakta, daha acısı yaşam mücadelesinde yalnız bırakılmaktadır. Devlet kendi emaneti altındaki kadınları dahi koruyamamaktadır. Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2014 yılı içinde 77 bin 288 kadın hakkında geçici koruma tedbiri kararı alınmış, geçici koruma tedbiri uygulanırken 23 kadın katledilmiştir. 21 kadın ise haklarında çağrı üzerine koruma kararı varken çağrıda bulunamadığı için erkek şiddetine kurban verilmiştir.

“Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve iktidarın kadını hedef alan açıklamaları, kadını aile içinde konumlandıran politikalar, kadın bedeni üzerinden yapılan siyaset, bu şiddeti körüklemektedir. Kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkin uluslararası sözleşmelere imza koymuş olmamıza rağmen bu sözleşmelerin gereği yapılmamakta, yasal mevzuatta yapılan düzenlemelerin yaşama geçirilmesinde gereken ilgi, çaba ve samimiyet gösterilmemektedir. Bugün ülkemizde kanunları ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri uygulamayan, uygulanmasını umursamayan bir devlet vardır. Yasaları tam anlamıyla uygulamayanlar, kadın cinayetlerinde “mahkemede kravat taktı” diye iyi hal indirimi, “kadınlık görevlerini yerine getirmiyordu” diye haksız tahrik uygulanmasına göz yumanlar, günü kurtarma çabasına girmektedirler.Dahası kadın mücadelesinden korkan iktidar, kadınların özgürce meydanlarda eşitlik ve hak talebini, yaşam hakkını haykırmasına yasak koymaktadır.Kadının haklarını görmezden gelen, eşit görmeyen, ayrımcılığı gündelik hale getiren zihniyetle mücadele etmediğimiz, bu zihniyeti ortadan kaldırmadığımız sürece kadına yönelik şiddetin önüne geçmek imkansızdır.Kadınların sorunlarını çözmeden ne demokrasi ne de insan hakları konusunda gerçek bir ilerleme kaydedilemez.Haksız yasağı tanımayan, eşitlik talebi için, yaşam hakkı için meydanlara çıkan kadınlar bütün engellere dün olduğu gibi bugün de karşı durmuştur. İktidarın kadını eve hapsedecek, susturacak yasağına prim vermemiş, itaati değil yine direnişi seçmiştir. Kadınların bu onurlu mücadelesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir ülke inşa edilene kadar sürecektir.

CHP Kadın-Çocuk Hak ve İhlallerini İnceleme Komisyonu olarak 8 Mart’ın kadınların sorunlarının değil başarılarının tartışıldığı, yasakların olmadığı, kadınların özgürce meydanlara çıkabildiği bir gün olması dileğiyle “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutlarız.

Biliyoruz ki;

Kadın özgürleşmeden, toplum özgürleşmez!

Kadınlar olmadan ne eşitlik olur ne de barış!

Kadınıyla erkeğiyle, emeği bölüştüğümüz gibi ekmeğimizi de eşit bölüşene kadar mücadelemize devam edeceğiz.